E-learning Web Pack

Το E-learning Web Pack αποτελεί το πιό ολοκληρωμένο και αξιόπιστο σύστημα για τον εκπαιδευτικό σας όμιλο-οργανισμό τον οποίο θέλετε να τον διευρύνετε και στο Internet παρέχοντας στους μαθητές σας μαθήματα απομακρυσμένης εκμάθησης. Η πλατφόρμα ολοκληρώνει σε ένα προϊον τόσο τα εργαλεία κατασκευής και διαχείρισης περιεχομένου (LCMS και Authoring Tools) όσο και το περιβάλλον διεξαγωγής της εκπαίδευσης (LMS) δημιουργώντας ένα κοινό και αποδοτικό περιβάλλον για της οργάνωση της ασύγχρονης εκπαίδευσης.

Επίσης περιλαμβάνει εσωτερικά διάφορα εργαλεία επικοινωνίας (communication tools), εργαλεία πληροφόρησης για την πορεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας (assessment tools), εργαλεία διαχείρησης (administration tools) ενώ επεκτείνετε με την χρήση εξωτερικών αρθρωμάτων (modules).

Η πλατφόρμα βασίζεται στα παρακάτω τεχνολογικά χαρακτηριστικά:

 • Αρχιτεκτονική συστήματος Ν-tier (Διαχωρισμός εμφάνισης, λειτουργιών και βάσης)
 • Υποστήριξη περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης με τον τελικό χρήστη μέσω web browser (ΙΕ, Firefox ή Opera)
 • Χρήση των παρακάτων διαδικτυακών τεχνολογιών και προτύπων: TCP/IP, HTTP, HTML, DHTML, PHP, AJAX, SCORM, LDAP, UNICODE
 • Τήρηση των στοιχείων και δεδομένων σε εφαρμογή σχεσιακής βάσης δεδομένων (MYSQL)
 • Υποστήριξη πολυγλωσσικού περιεχομένου (χρήση UNICODE)
 • Δυνατότητα αποτελεσματικής λειτουργίας μέσω dial-up συνδέσεων όσον αφορά περιεχόμενο χαμηλών απαιτήσεων σε bandwidth
 • Εξασφάλιση της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των δεδομένων και της εξουσιοδοτημένης πρόσβασης των χρηστών στο Πληροφοριακό Σύστημα (χρήση αναγνωριστικού/συνθηματικού για κάθε χρήστη)
 • Δυνατότητα αποτελεσματικής λειτουργίας πίσω από firewalls ή πάνω από SSL κανάλια

Υποσυστήματα και λειτουργίες
Υποστηριζόμενα διεθνή πρότυπα
Το εργαλείο δίνει την δυνατότητα εξαγωγής του περιεχομένου που φτιάχνεται με τα authoring tools της πλατφόρμας.
Συνεργατική μάθηση
Η πλατφόρμα υποστηρίζει το μοντέλο της συνεργατικής μάθησης και ως εκ’ τούτου περιλαμβάνει πολλά εργαλεία επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, το εργαλείο περιλαμβάνει:
• Ανακοινώσεις (αναρτώνται στην κεντρική σελίδα του μαθήματος ενώ μπορούν να σταλούν και σαν email).
• Προσωπικά μηνύματα για κάθε χρήστη με άμεση (real time) ενημέρωση για την λήψη καινούργιου μηνύματος.
• Φόρουμ επικοινωνίας για κάθε μάθημα.
• Ημερολόγιο δραστηριοτήτων για κάθε μάθημα τροποποιούμενο από τον καθηγητή.
• Δυνατότητα συνομιλίας σε πραγματικό χρόνο (Chat).
• Δυνατότητα αποστολής κανονικού email σε οποιαδήποτε ομάδα χρηστών από τον διαχειριστή.
• Συνεργατική «επέκταση» θεμάτων με σχόλια και παρατηρήσεις από τους χρήστες.
• Ενημέρωση για τους χρήστες που είναι συνδεδεμένοι στο σύστημα και δυνατότητα αλληλεπίδρασης μαζί τους.

Τύποι χρηστών

 • Η πλατφόρμα υποστηρίζει τριών τύπων βασικούς χρήστες: χρήστες, καθηγητές, διαχειριστές. Κάθε μάθημα πρέπει να έχει έναν καθηγητή (μπορεί να έχει και πάνω από έναν ταυτόχρονα) ο οποίος είναι υπεύθυνος για την οργάνωση της ύλης του μαθήματος και για τον συντονισμό της εκπαιδευτικής δραστηριότητας.
 • Επίσης υποστηρίζεται η δημιουργία νέων τύπων χρηστών ως παιδιά των παραπάνω τύπων με λιγότερες ή περισσότερες αρμοδιότητες ανά περίπτωση. Πιθανοί νέοι τύποι χρήστων είναι π.χ γραμματέας ή ο αξιολογητής υλικού.

Διεπαφή Διαχειριστή

 • Στον διαχειριστή παρέχονται οι παρακάτω λειτουργικές διεπαφές:
 • Πίνακας Ελέγχου: Μπορεί να ελέγχει αιτήσεις για εγγραφές, δηλώσεις μαθημάτων και ταυτόχρονα με χρήση εργαλείων να ορίσει παραμέτρους της πλατφόρμας κοινές για ολους και να πάρει backup του περιεχομένου ή και όλης της πλατφόρμας.
 • Χρήστες: Η διεπαφή επιτρέπει στον διαχειριστή να τροποποιήσει τους λογαριασμούς των χρηστών.
 • Μαθήματα: Η διεπαφή επιτρέπει στον διαχειρηστή να ορίσει κατευθύνσεις και μαθήματα για συγκεκριμένη κατεύθυνση και να ορίσει την γλώσσα του μαθήματος.
 • Φορουμ: Η διεπαφή επιτρέπει στον διαχειριστή να ελέγχει την εξέλιξη μίας συζήτησης.
 • Emails: Η διεπαφή αυτή επιτρέπει στον διαχειριστή να στείλει mail με βάση διάφορα κριτήρια τα οποία ο ίδιο επιλέγει και έχουν να κάνουν με βάση μάθημα, τύπο χρήστη ή/και συνολικά σε όλους του χρήστες της πλατφόρμας.
 • Στατιστικά Στοιχεία: Η διεπαφή αυτή δίνει το δικαίωμα στον διαχειριστή να δεί εκτενή στατιστικά στοιχεία για τους χρήστες και για την χρήστη της πλατφόρμας.
 • Δικτυακή επικοινωνίας(Chat): Η διεπαφή αυτή επιτρέπει στον διαχειριστή να δεί τα εικονικά δωμάτια επικοινωνίας που έχουν δημιουργηθεί να τα διαχειριστεί(δημιουργία-κλείδωμα-διαγραφή) και να πάρει μέρος και ο ίδιος σε μία συζήτηση.

Διεπαφή Καθηγητή
Στον καθηγητη παρέχονται οι παρακάτω λειτουργικές διεπαφές:

 • Αρχική Σελίδα: Στην διεπαφή αυτή ο καθηγητής μπορεί να δεί πρόσφατες ανακοινώσεις που αφορούν το μάθημα, μηνύματα του μαθήματος και τα προσωπικά μηνύματα και σχόλια που έχουν κάνει χρήστες σε τμήματα της ύλης. Περιέχονται ακόμα γενικές επιλογές που αφορούν το μάθημα όπως διαχείριση υλικού, προσθήκη αρχείων στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, τεστ προς διόρθωση που έχουν καταχωρηθεί στον καθηγητή και τέλος το ημερολόγιο στο οποίο μπορεί να κάνει και προσθήκες.
 • Διαχείριση υλικού: Στην διεπαφή αυτή ο καθηγητής μπορεί να δημουργήσει περιεχόμενο χρησιμοποιώντας το content creation εργαλείο προσθέτοντας και πολυμεσικά χαρακτηριστικά στο περιεχόμενο καθώς και μία πλειάδα χαρακτηριστικών που του προσφέφει το content creation εργαλείο. Στην διεπαφή αυτή ο καθηγητής μπορεί να δημιουργήσει διαγωνίσματα χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που του παρέχει η πλατφόρμα.
 • Χρονοπραγραμματισμός: Στην διεπαφή αυτή ο καθηγητής μπορεί να δημιουργήσει περιόδους διεξαγωγής του μαθήματος και να ενημερώσει τους χρήστες για την ημερομηνία έναρξης του μαθήματος.
 • Αξιολογήσεις: Η διεπαφή αυτή δίνει την δυνατότητα στον καθηγητή να προσθέσει ερωτήσεις διαφόρων μορφών και έπειτα να συνδιάσει ίδιου ή διαφορετικού τύπου ερωτήσεις για να δημιουργήσει διαγωνίσματα με ποικίλες μορφές ερωτήσεων.
 • Στατιστικά στοιχεία: Στην διεπαφή αυτή ο καθηγητής μπορεί να δίνει στατιστικά τα οποία αφορούν γενικά το μάθημα, την συμμετοχή μαθητών στο μάθημα και ατομικά στατιστικά στοιχεία για κάθε μαθητή. Αναλυτική περιγραφή του τομέα των στατιστικών για κάθε χρήστη δίνονται σε παρακάτω ενότητα.
 • Φόρουμ: Η διεπαφή αυτή επιτρέπει στον καθηγητή να ελέγχει την συζήτηση στο φόρουμ το οποίο αφορά το μάθημά του. Μπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις μαθητών ή και να συμπληρώσει και να διορθώσει απαντήσεις που δόθηκαν απο συμμαθητές καθώς και να διαγράψει μη αποδεκτά σχόλια.
 • Μηνύματα: Η διεπαφή αυτή δίνει την δυνατότητα στον καθηγητή να δεί προσωπικά μηνύματα που του έχουν στείλει οι χρήστες που παρακολουθουν μαθήματα τα οποία ο ίδιος διδάσκει και να απαντήσει άμεσα στις ερωτήσεις αυτές.
 • Chat: Η διεπαφή αυτή επιτρέπει στον καθηγητή να αλληλεπιδρά σε εικονικό περιβάλλον και σε πραγματικό χρόνο με τους χρήστες του μαθήματος. Έτσι μπορει να απαντά σε διάφορες απορίες των μαθητών σε πραγματικό χρόνο.
 • Γλωσσάρι: Η συγκεκριμένη διεπάφη επιτρέπει την διαχείριση εγγραφών στο γλωσσάρι του μαθήματος.
 • Επιλογές μαθήματος: Με την χρήση της συγκεκριμένής διεπαφής ο καθηγητής μπορεί να αρχικοποιήσει τα αρθρώματα (modules) του μαθήματος στα οποία ο μαθητής θα έχει πρόσβαση. Από την διεπαφή αυτή μπορεί επίσης να προσθέσει ή να εξάγει περιεχόμενο σε απλή μορφή ή σε μορφή SCORM 1.2 και ταυτόχρονα να ορίσει τα βασικά χρώματα του μαθήματος τα οποία θα βλέπουν οι χρήστες.

Διεπαφή Χρήστη
Στον χρήστη παρέχονται οι παρακάτω βασικές δυνατότητες:

 • Αρχική σελίδα: Ουσιαστικά είναι βασική διεπαφή από την οποία μπορεί να παρακολουθήσει την θεωρία του μαθήματος η οποία καταλαμβάνει όλη την αριστερή στήλη της σελίδας και δίπλα έχει τις προσωπικές του επιλογές. Ο μαθητής στην δεξιά στήλη μπορεί να δεί τις τελευταίες ανακοινώσεις που έχουν γίνει από τον καθηγητή για το μάθημα, τα τελευταία μηνύματα στο forum του μαθήματος καθώς και νέο περιεχόμενο που έχει προστεθεί από τον καθηγητή επιπλέον από την αρχική ύλη του μαθήματος. Μπορεί να παρακολουθήσει στο ημερολόγιο σημαντικές ανακοινώσεις για το μάθημα όπως ανακοινώσεις διαδικτυακών συναντήσεων των μαθητών με τον καθηγητή συγκεκριμένη ώρα και μέρα.
 • Θεωρία: Στην διεπαφή αυτή ο μαθητής μπορεί να δεί το περιεχόμενου του μαθήματος που αφορά την θεωρία. Βλέπει σε μία δενδρική δομη τα περιεχόμενα της ύλης και στα δεξία υπάρχουν δύο(2) «έξυπνες» μπάρες όπου περιέχουν την θεωρία που δεν έχει παρακολουθήσει ο μαθητής και την θεωρία την οποία έχει δει τελευταία.
 • Παραδείγματα: Από το μενού αυτό ο μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει παραδείγματα που αφορούν την θεωρία την οποία παρακολούθησε. Ουσιαστικά πρόκειται για λυμένες ασκήσεις τις οποίες δημιουργεί ο καθηγητής και αποτελούν πρότυπο για επίλυση περαιτέρω προβλημάτων και εργασιών που μπορεί ο καθηγητής να ορίσει.
 • Εργασίες: Στην ενότητα αυτή μπορεί ο μαθητής να δεί και να πραγματοποιήσει τις εργασίες που δημιουργεί ο καθηγητής με συγκεκριμένο πλάνο το οποίο είναι προσβιβάσιμο από τον μαθητή στην βάση της διεπαφής αυτής.
 • Αξιολογήσεις: Στην διεπαφή αυτή ο μαθητής μπορεί να δεί τα διαθέσιμα διαγωνίσματα και από τις μπάρες που υπάρχουν δεξιά να παρακολουθεί τι διαγωνίσματα έχει κάνει και ποία διαγωνίσματα του απομένουν.
 • Φορουμ: Εδώ ο μαθητής μπορεί να αρχίσει μία δημόσια συζήτηση γύρω από ένα θέμα της θεωρίας,να διατυπώσει απορίες και να δημιουργήσει μία δημιουργίκη συζήτηση με τους συμαθητές του και τους καθηγητές τους.
 • Μηνύματα: Αποτελεί ουσιαστικά ένα σύστημα ανταλλαγής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας εσωτερικά στο σύστημα.
 • Chat: Η διεπαφή αυτή είναι κοινή με τον καθηγητή και εξυπηρετεί ακριβώς τις ίδιες λειτουργίες φυσικά ο μαθητής έχει λιγότερες δυνατότητες από τον καθηγητή.
 • Πρόδος: Με την διεπαφή αυτή ο μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει το  περιεχόμενο του μαθήματος που ακόμα δεν έχει δεί καθώς και να δεί την προσωπική του πρόοδο στο συγκεκριμένο μάθημα με την χρήση των στατιστικών στοιχείων που δημιουργεί η πλατφόρμα.
 • Γλωσσάρι: Παραπέμπει στο γλωσσάρι του μαθήματος.

Στατιστικά
Η πλατφόρμα υποστηρίζει στατιστικά ανάλογα με τον χρήστη και την ιδιότητα του στο σύστημα. Συγκεκριμένα:
1. Μαθητής: Ο μαθητής μπορεί να δεί τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν την συμμετοχή του σε συζητήσεις, χρόνο παραμονής σε ένα μάθημα καθώς και γραφήματα με τις επιδόσεις του σε τέστ τα οποία έκανε. Ακόμα μπορεί να δει στατιστικά για θεωρία, παραδείγματα και εργασίες τα οποία έχει συμπληρώσει ή/και ναι δει πόσα του απομένουν και πάλι με την χρήση γραφήμάτων. Επίσης μπορεί να δεί στατιστικά στοιχεία για την διάρκεια χρήσης του εργαλείου από τον ίδιο.
2. Καθηγητής: Ο καθηγητής μπορεί να δεί στατιστικά  ένα επίπεδο παραπάνω από τον μαθητή. Συγκεκριμένα, βλέπει στατιστικά για τους χρήστες συνολικά και για τον καθένα ξεχωριστά. Μπορεί να παρακολουθήσει την στατιστική συμμετοχή μαθητών ανά μάθημα και συνολικα,καθώς και την επίδοση και συμμετοχή στο σύνολο των μαθητών ή ατομικά για κάθε μαθητή σε μάθημα ή στο σύνολο των μαθημάτων που παρακολούθησε ο μαθητής. Μπορεί επίσης να δεί στατιστικά στοιχεία που αφορούν ένα μάθημα όπως το ποσοστό συμμετοχής. Παρακολουθεί επίσης και τα αρθρώματα (modules) του μαθήματος πως ενεργοποιεί/απενεργοποιεί κατά βούληση.
3. Διαχειριστής: Ο διαχειριστής μπορεί να δεί στατιστικά στοιχεία που αφορούν την διαχείρηση τής πλατφόρμας. Μπορεί έτσι να δεί στατιστικά στοιχεία που αφορούν τους χρήστες και τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκαν μέσα στην πλατφόρμα ανα μάθημα ή και συνολικά. Παρακολουθεί ακόμη στατιστικά που αφορούν τα μαθήματα στο σύνολό τους και το καθένα ξεχωριστά. Τα στατιστικά έχουν να κάνουν με τον όγκο πληροφορίας στο κάθε μάθημα καθώς και την δραστηριότητα των μαθητών ανά μάθημα. Τέλος μπορεί να δει στοιχεία που αφορούν στοιχεία του συστήματος όπως πόσοι χρήστες εισήλθαν καια χρησιμοποίησαν την πλατφόρμα συνολικά ή κατα μέσο όρο σε κάποιο χρονικό διάστημα και πώς αυτή χρησιμοποίησαν την πλατφόρμα, δηλαδή τι παρακολούθησαν.
Η πλατφόρμα δίνει την  δυνατότητα εξαγωγής των στατιστικών δεδομέων σε μορφή Excel όπου μετέπειτα ο μπορεί ο εκάστοτε χρήστης να επεξεργαστεί περαιτέρω τα δεδομένα και να βγάλει πολύτιμα συμπεράσματα.

Εργαλείο Δημιουργίας Περιεχομένου.

 • Το εργαλείο δημιουργίας περιεχομένου δίνει την δυνατότητα στον καθηγητή να οργανώσει την δομή του μαθήματος του με οπτικό τρόπο και να εισάγει περιεχόμενο το οποίο μπορεί να περιέχει εικόνες, flash movies, Java applets, ήχο και άλλους γνωστούς τύπους αρχείων. Ακόμα μπορεί να δημιουργήσει εσωτερικούς υπερσυνδέσους για άλλα κεφάλαια της θεωρίας είτε εξωτερικούς υπερσυνδέσμους που οδηγούν σε πηγές στο διαδίκτυο .Ο καθηγητής έχει στην διάθεσή του όλα τα εργαλεία ενός WYSIWIG (What You See Is What You Get) editor και μπορεί έτσι να διαμορφώσει το περιεχόμενο του όπως επιθυμεί. Επιπλέον ο καθηγητής αυτόματα να ανεβάσει ένα ολόκληρο έγγραφο που περιέχει επιπλέον υλικό και να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να το κατεβάσουν μέσα από την σελίδα της παρακολουθησης του περιεχομένου.
 • Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στον καθηγητή έαν έχει δημιουργήσει το δικό του μάθημα σε μορφή SCORM να το ανεβάσει στην πλατφόρμα. Η πλατφόρμα είναι πλήρως συμβατή με το πρότυπο SCORM.

Πρότυπα μαθημάτων

 • Το σύστημα δίνει την δυνατότητα αντιγραφής υλικού σαν template από άλλα μαθήματα. Με την χρήση του μπορούμε να δημιουργήσουμε μαθήματα με συγκεκριμένο φορμά και δομή τα οποία θα αποτελέσουν τον σκελετό άλλων μαθημάτων.
 • Αρθρώματα
 • Ο καθηγητής κατά την δημιουργία ένος μαθήματος μπορεί να αρχικοποιήσει το μάθημα και να ορίσει ποιές δυνατότητες το μάθημα έχει και αυτό συμπεριλαμβάνει όλα τα αρθρώματα(modules) που αποτελούν ένα μάθημα όπως Θεωρία, Ασκήσεις, Παραδείγματα, Αξιολογήσεις, Φορουμ και Chat. Η αρχικοποίηση ή οχι αυτών των αρθρωμάτων έχει αντίκτυπο στο τί μπορεί να δεί ο μαθητής και τι όχι. Ταυτόχρονα ο καθηγητής μπορεί να ορίζει ποιοι χρήστες και πότε έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα κομμάτια του μαθήματος,δημιουργώντας κανόνες πρόσβασεις.

Τύποι ερωτήσεων και διαγωνισμάτων

 • Οι μορφές ερωτήσεων που υποστηρίζει η πλατφόρμα  είναι οι παρακάτω:
 • Ερωτήσεις ανάπτυξεις με ενδεικτική απάντηση.
 • Ερωτήσεις πολλαπλών επιλεγών με μία σωστή απάντηση.
 • Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών με πολλαπλές σωστές απαντήσεις.
 • Ερωτήσεις αντιστοίχησης.
 • Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών.
 • Ο τρόπος δημιουργίας του διαγωνίσματος επιτρέπει στον καθηγητή να ορίσει ένα διαγώνισμα να περιέχει μία σύνθεση απο ερωτήσεις όλων των παραπάνω τύπων Ταυτόχρονα μπορεί να προσθέσει πολυμεσικά χαρακτηριστικά στα διάφορα διαγωνίσματα που δημιουργεί. Οι εφαρμογές αυτές μπορούν να είναι διαδραστίκες και να απαιτούν αλληλεπίδραση με τον χρήστη για να προχωρήσει το διαγώνισμα και να ολοκληρωθεί.

Διαμόρφωση Περιβάλλοντος
Ο καθηγητής μπορεί να διαμορφώσει το περιβάλλον στο οποίο ο μαθητής έχει πρόσβασει για να παρακολουθήσει ένα μάθημα. Η διεπαφή καθηγητή δίνει το δικαίωμα στον καθηγητή να ορίσει ποία από τα αρθρώματα θα είναι ενεργοποιημένα για ένα μάθημα. Με αυτό τον τρόπο το περιβάλλον το οποίο έχει ο εκπαιδευόμενος στην διάθεση του για να αλληλεπιδράση μπορεί να είναι διαφορετικό από μάθημα σε μάθημα και από καθηγητή σε καθηγητή. Ο διαχειριστής μπορεί να καθορίσει τα βασικά χρώματα του περιβάλλοντος του μαθητή καθώς αυτός μπαίνει πρώτη φορά στην πλατφόρμα. Επίσης μπορέι να αλλάξει το logo που χρησιμοποιείται στην διεπαφή και φαίνεται σε όλους τους χρήστες ακριβώς πάνω από όνομα εικονίδιο που έχουν επιλέξει. Μπορεί επιπλέον να ορίζει την γλώσσα που χρήσιμοποιεί κάθε χρήστης.
Διαχείριση χρηστών και δικαιωμάτων
Οι χρήστες μπορουν να εγγραφούν στο σύστημα αφού συμπληρώσουν μία σχετική φόρμα και αφού ο διαχειριστής ενεργοποιήσει τον λογαριασμό τους. Ο διαχειριστής να δηλώσει ότι οι αιτήσεις ενεργοποιούνται αυτόματα. Ακόμα μπορεί να ενεργοποιεί χρήστες με βάση την IP που έχουν και μάλιστα μπορεί να ενεργοποιεί αυτόματα χρήστες οι οποίοι ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο υποδίκτυο και για συγκεκριμένο εύρος IP’s. Η πλατφόρμα επιπλεον μπορεί να λειτουργήσει και με έναν L.D.A.P.(Light Weight Directory Access Protocol)  εξυπηρετητή, ο οποίος θα περιέχει τους χρήστες της πλατφόρμας. Η ρύθμιση και πάλι γίνεται με την χρήση γραφικού περιβάλλοντος που παρέχει η πλατφόρμα.

Μαθησιακά μονοπάτια
Ο μαθητής περιορίζεται στο τι μπορεί να δεί από το περιεχόμενο και από διαγωνίσματα με χρήση κανόνων πρόσβασης. Ο καθηγητής μπορεί να ορίζει κανόνες, για το πότε επιτρέπεται ένα μαθητής να δει συγκεκριμένο τμήμα του περιεχομένου ή ποια διαγωνίσματα μπορεί να κάνει, που χρησιμοποιούν σαν όριο έιτε όγκο διαβασμένης ύλη έιτε ποσοστό επιτυχίας σε συγκεκριμένο διαγώνισμα ή και συνδιασμό των δύο. Με αυτό τον τρόπο ο καθηγητής μπορεί να ορίσει συγκεκριμένα μαθησιακά μονοπάτια τα οποία πρέπει ο μαθητής να παρακολουθήσει με επιτυχία ώστε να είναι σε θέση να ολοκληρώσει συγκεκριμένο μάθημα. Οι κανόνες μπορούν να ισχύουν για όλους του χρήστες ή μπορεί ο καθηγητής να ορίσει κανόνες για συγκεκριμένους χρήστες. Οι κανόνες δημιουργούνται με την χρήση ενός εικονικού εργαλείου που παρέχει η πλατφόρμα.

Μεταφερσιμότητα υλικού
Η πλατφόρμα είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο SCORM 1.2 από τον οργανισμό ADL. Το εργαλείο μπορεί να εξάγει το περιεχόμενο το οποίο έχει δημιουργηθεί με το δικό του content creation εργαλείο σε δομή που ικανοποιεί το παραπάνω πρότυπο. Αυτό δίνει την δυνατότητα επανχρησιμοποίησεις του περιεχομένου και από πλατφόρμες που είναι επίσης συμβατές με το παραπάνω πρότυπο.Ταυτόχρονα δίνεται και η δυνατότητα στον καθηγητή να εισάγει και περιεχόμενο σε απλή μορφή txt και με το content creation εργαλείο να την διαμορφώσει κατάλληλα. Ο καθηγητής έπειτα μπορεί να δομήσει το μάθημα δημιουργώντας ενότητες με διάφορες υποενότητες με οσοδήποτε μεγάλο βάθος. Δημιουργείτε έτσι το περιεχόμενο με συγκεκριμένη  μορφή την οποία ο καθηγητής μπορεί να αλλάξει με χρήση γραφικού περιβάλλοντος ορίζοντας εκ νέου ενότητες και υποενότητες στο περιεχόμενο. Εάν κρίνει ότι το περιεχόμενο ή κομμάτι του περιεχομένου συγκεκριμένου μαθήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτούσιο για ένα άλλο μάθημα.

Υποσυστήματα

 • Η πλατφόρμα επεκτείνεται με την χρήση υποσυστημάτων (modules). Μια απλή απαρίθμηση των βασικών υποσυστημάτων που υποστηρίζονται είναι όπως παρακάτω:
 • Αξιολογήσεις
 • Ερωτηματολόγια
 • Συχνές ερωτήσεις (FAQ)
 • Φόρουμ
 • Συνομιλία (Chat)
 • Παραδοτέα (Projects)
 • Πιστοποιητικά (Certifications)
 • Scorm
 • Διαχειριση αρχείων

Επιπλέον

 • Απεριόριστο περιεχόμενο
 • Databases
 • Δωρεάν Hosting για 1 χρόνο
 • Κατοχύρωση domain για 2 χρόνια
 • Τεχνική Υποστήριξη για 1 χρόνο
 • Aπεριόριστα e-mails
 • Advanced Plus Seo

Επικοινωνήστε μαζί μας για την κατασκευή ή τον επανασχεδιασμό του δικού σας website!

96
com_k2.item
(6 votes, average 5.00 out of 5)
E-learning Web Pack 5.00 out of 51 based on 6 voters.


Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « E-shop Web Pack
επιστροφή στην κορυφή

Get in Touch...

Andersons | Creative Web & Publishing Services
Τ: 210 - 88 21 109
F: 210 - 88 21 718
E: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας μας

Εγγραφή στις προσφορές μας